Indonesië heeft voor miljarden ponden aan getest, legaal hout naar de EU verscheept sinds de FLEGT-goedkeuring in 2003 begon.

Al het teak dat bij de fabricage van onze meubels wordt gebruikt, heeft een FLEGT-vergunning, die garandeert dat het hout is geoogst, verwerkt en geëxporteerd in overeenstemming met de nationale wetgeving. Indonesië is het eerste exporterende land dat verplicht dat zijn hout aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen om te worden geëxporteerd. De FLEGT-vergunning is daarom een regelgevende aanpak om illegale houtkap te voorkomen.

Het idee voor FLEGT werd ontwikkeld door de EU in 2003 na de ministeriële conferentie over wetshandhaving en beleidsvorming in de bosbouw in Bali in 2001, waar de deelnemende landen verklaarden samen op te willen treden tegen illegale houtkap en de daarmee verband houdende illegale handel en corruptie, En om de rechtsstaat met betrekking tot deze kwesties te handhaven. Om FLEGT te implementeren, heeft de EU een actieplan opgesteld om te voorkomen dat hout uit illegale bronnen de EU binnenkomt en om initiatieven en strategieën van partnerlanden, particuliere bedrijven en financiële instellingen te bevorderen die gericht zijn op het ontwikkelen van systemen, die alleen legaal hout op de markt produceren.

Onze teakhouten meubelen

Duurzaam aangeschaft

De productiebossen op Java hebben zich ontwikkeld tot intensief en strikt beheerde plantages. Het beheer van deze gronden (4,9 miljoen hectare plantages in 54 administratieve bosdistricten, voornamelijk teak) gebeurt rechtstreeks door de staat via de State Forestry Society (SFC), Perum Perhutani.

Deze duurzame plantages worden beheerd door de overheid en zijn eigendom van hen. Het heeft een strikt beleid inzake de grootte, de leeftijd en het aantal bomen dat jaarlijks wordt gekapt, evenals een uitgebreid, duurzaam herplantingsprogramma. Ze zorgen voor de duurzaamheid en legaliteit van hun teakhout door middel van de SVLK-certificering.
We hebben een SVLK-certificering (waarmee we onze meubels met vertrouwen over de hele wereld kunnen verkopen) en zetten ons in voor de waarden van gelijke kansen en de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf-door de constante professionele ontwikkeling en de vaardigheden en het welzijn van onze medewerkers.
Al onze teakhouten meubels zijn getest en voorzien van het SVLK-certificaat om te bevestigen dat het legaal is geoogst en in alle EU-landen kan worden verkocht.
De EU-houtverordening (EUTR) 995/2010 verbiedt de verkoop van illegaal geoogst hout en producten op basis van hout op Europese markten.

We zijn sterk toegewijd aan de waarden van gelijke kansen en de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf-door de voortdurende professionele ontwikkeling en de vaardigheden en het welzijn van onze medewerkers.Boombomen
Bomenâ„¢Is een programma van de Sustainable Green Earth Foundation (Yayasan Bumi Hijau Lestari) en is een liefdadigheidsinstelling.

Trees4Trees produceert zaailingen van hoogwaardige boomsoorten die gratis worden verspreid onder lokale boeren, samen met technische richtlijnen over aanplant, goede bosbouwpraktijken en voorlichting over de voordelen van een gezond milieu. De bomen worden continu geregistreerd en bewaakt.MISSIE
Is toegewijd aan het verbeteren van het milieu en het leven van mensen in lokale gemeenschappen door bomen te planten, onderwijs te bieden en aanverwante diensten te verlenen, waardoor waarde wordt gecreëerd voor alle belanghebbenden in de stroom van onze activiteiten.VISIOEN
Een programma bouwen dat bijdraagt aan de gezondheid van het milieu en tegelijkertijd het sociale welzijn verbetert dat economisch efficiënt is, zelfvoorzienend is en wordt geïmplementeerd door directe actie in de gemeenschappen waar we werken.PLANTEN EEN BOOM?
Als je een boom plant met Trees4Trees, doe je meer dan alleen een boom in de grond zetten. Ze helpen ook een boerengezin in een ontwikkelingsland en zorgen er zo voor dat de boer in de toekomst bomen blijft planten.

https://trees4trees.org/donation /