Getest hout

Indonesië heeft doorgelichte legale hout-en houtproducten ter waarde van meer dan 1 miljard euro naar de EU verscheept sinds het een jaar geleden begon met de afgifte van FLEGT-vergunningen voor dergelijke producten.
De vergunningen bevestigen dat de producten voldoen aan de relevante wetten en automatisch voldoen aan de vereisten van de EU-houtverordening, die het op de markt brengen van illegale houtproducten op de EU-markt verbiedt.
Het FLEGT-vergunningenstelsel is het resultaat van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en de EU inzake verantwoorde bosbouw, rechtshandhaving en handel.
Indonesië en de EU hebben nauw en regelmatig contact om het vergunningensysteem verder te versterken en werken samen om enkele praktische implementatieproblemen op te lossen die zijn vastgesteld bij de invoer van Indonesisch FLEGT-hout op de EU-markt.
Ondertussen heeft de onafhankelijke FLEGT-marktwaarnemer marktdeelnemers in de EU ondervraagd en geconstateerd dat de overgrote meerderheid van de respondenten de introductie van FLEGT-vergunningen in Indonesië verwelkomt.
Onder de FPA heeft Indonesië een landelijk systeem voor de legaliteit van hout ingevoerd en andere hervormingen die de transparantie, verantwoordingsplicht en de deelname van belanghebbenden in de bosbouwsector hebben verbeterd.